متن انگلیسی برای خالکوبی

خیلی از افراد ممکنه که به خالکوبی علاقه داشته باشند. اگر شما هم جزو این دسته از افراد هستید همیشه به یاد داشته باشید خالکوبی قراره تا یه مدت طولانی همراه تون باشه پس باید یه متن زیبا و خاص باشه. متنی که برای خالکوبی انتخاب میکنید اگر انگلیسی باشه زیباییش بیشتر میشه و قشنگ تر به نظر میرسه.

"هنر بدن ، یک شکل بی‌ زمان از خود بیانی بوده و به افراد اجازه می‌دهد تا پوست خود را به یک کانون برای خلاقیت و اعلامیه‌ های شخصی تبدیل کنند. در میان اشکال مختلف هنر بدن، تاتو ها جایگاه خود را دارند. در این بخش از دنیای تاتو ها، ما به داستان‌ ها، نماد ها و هنر اختصاصی که آنها را بیشتر از مجرد جوهر روی پوست می‌سازد، می‌پردازیم. تاتو ها شهادت زنده‌ یادی از خواست انسانی برای اعلام اثر، ردپای وجود ما بر این کانون پویایی به نام زندگی هستند."

در ادامه این مطلب متن ها و جملاتی انگلیسی و زیبا برای خالکوبی تهیه کردیم که شما رو به خوندن اونها دعوت میکنیم. همراه ما باشید.

جملات انگلیسی برای تاتو روی بدن و دست

 "Still I rise" - هنوز برمی‌خیزم
(معنی: با وجود همه سختی‌ها، هنوز قوی و پابرجا هستم)"Born to be real, not perfect"
- برای واقعی بودن زاده شده‌ام، نه کامل
(معنی: تاکید بر اهمیت صداقت و اصالت در برابر کمال‌گرایی) "Fearless"
- بی‌ترس
(معنی: یادآوری قدرت درونی و شجاعت) "Dream big"
- رویاهای بزرگ ببین
(معنی: تشویق به داشتن آرزوها و هدف‌های بزرگ) "Live, Laugh, Love"
- زندگی کن، بخند، عاشق باش
(معنی: یادآوری سه اصل مهم زندگی: زنده بودن، شادی و عشق)"Freedom"
- آزادی
(معنی: ارج نهادن به آزادی فردی و رهایی)"Believe in yourself"
- به خودت ایمان داشته باش
(معنی: تاکید بر اعتماد به نفس و باور به توانایی‌های شخصی) "Eternal love"
- عشق ابدی
(معنی: اشاره به عشقی که همیشگی و جاودان است) "Carpe Diem"
(لاتین) - روز را غنیمت بشمار
(معنی: دعوت به بهره‌برداری کامل از لحظه حال) "Soulmate"
- همدم روحی
(معنی: اشاره به کسی که در عمق روح با شما هماهنگ است)

جمله برای تاتو 2023

"You complete me."
ترجمه: "تو من را کامل می‌کنی."

"Love at first sight."
ترجمه: "عشق در نگاه اول.""Forever in my heart."
ترجمه: "همیشه در قلب من."

متن خاجی خفن برای تاتو

"You're my sunshine."

ترجمه: "تو آفتاب منی."

 "Love you to the moon and back."
ترجمه: "تو را تا ماه و باز می‌خواهم."You're the love of my life."
ترجمه: "تو عشق زندگی منی.""Two hearts, one love."
ترجمه: "دو قلب، یک عشق."

متن انگلیسی برای تاتو با معنی

 "You're my everything."

ترجمه: "تو همه‌چیز منی." "Love is in the air."
ترجمه: "عشق در هواست.""My heart belongs to you."
ترجمه: "قلب من تو را دوست دارد."

"Climb as high as you can dream."

ترجمه: "تا جایی برس که توانایی رویاهایت می‌رسد."

جمله قشنگ برای تاتو

"The only limit is your imagination."

ترجمه: "تنها محدودیت، خیالات شماست."

"Let your hopes, not your hurts, shape your future."

ترجمه: "امیدهایتان، نه زخم‌هایتان، آینده‌تان را تعیین کنند."

متن فارسی برای تاتو

"Your time is limited, don't waste it living someone else's life."

ترجمه: "زمان شما محدود است، آن را تلف نکنید که زندگی کسی دیگر را زنده کنید."

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams."

ترجمه: "آینده به کسانی تعلق دارد که به زیبایی رویاهایشان اعتقاد دارند."

"Mother's love: boundless, unconditional, eternal."

ترجمه: "عشق مادر: بی‌پایان، بی‌شرط، جاودانه."

"A father's strength and wisdom guide us through life's journey."

ترجمه: "قدرت و حکمت پدر، ما را در سفر زندگی هدایت می‌کند."

"Sometimes, we all need a break from this hectic world."
ترجمه: "گاهی اوقات، همه ما نیاز داریم که از این دنیای پر مشغله استراحت کنیم."
 "Stars can't shine without darkness."
ترجمه: "ستارگان نمی‌ توانند بدون تاریکی درخشند." "Don't count the days, make the days count."
ترجمه: "روزها را شماره نکن، روزها را ارزشمند کن.""Happiness is not a destination, it's a way of life.
"
ترجمه: "شادی مقصدی نیست، بلکه یک روش زندگی است."

متن برای تاتو ستون فقرات

In the middle of every difficulty lies opportunity."

ترجمه: "در وسط هر مشکل، فرصتی جای دارد."


 "Your time is limited, so don't waste it living someone else's life."
ترجمه: "زمان شما محدود است، پس آن را تلف نکنید که زندگی کسی دیگر را زنده کنید." "The best way to predict the future is to create it."
ترجمه: "بهترین راه برای پیش‌ بینی آینده، ساختن آن است.""Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it."
ترجمه: "زندگی ۱۰٪ به این واقعیت‌ها بستگی دارد و ۹۰٪ به نحوه واکنش ما به آنها." "The only way to do great work is to love what you do."
ترجمه: "تنها راه انجام کارهای عظیم، عشق به کاری است که انجام می‌ دهید.""The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today."
ترجمه: "تنها محدودیت برای دستیابی به فردای بهتر، شکوک‌های امروز ما خواهد بود."

جمله کوتاه انگلیسی برای تاتو

This can also be

این نیز بگذرد.
“ “ “ “ “ “

Born again still your daughter
تولد دوباره ی دختر شما

متن برای تاتو ساق پا

Thankful blessed
سپاس گزاری برکت


Endless love
عشق بی پایان


This girl or boy can
این دختر یا پسر می تواند

جمله کوتاه فارسی برای تاتو

God is enough for me
خدا برای من کافی است.


Only God can judge me
فقط خدا قادر است من را قضاوت کند


Only you is in my heart
فقط تو در قلب من هستی

متن برای تاتو روی دست

Forever in my heart
برای همیشه در قلب من هستی


Carry the fire
آتش را با خودت حمل کن


Carry a person off his feet
یک فرد را از پا های خود حمل کن

متن انگلیسی برای تاتو

Miss your grave
گور خودت را گم کن


Live for yourself
برای خودت زندگی کن

جمله برای تتو

Your heart us beautiful
قلب تو زیبا است.


The purpose of a roundabout is to slow down
هدف از مسیر غیر مستقیم کاهش ترافیک است.

Believe it or not, peaches and almonds are related.
باور کنی یا نه، هلو و بادام به هم مربوط اند.

متن برای تاتو روی ساعد

I can take a rest at last.
بلاخره می توانم یک استراحتی بکنم.


Above all, be patient.
بالاتر از هر چیز این است که صبور باشی.


I have told you over and over again not to do that.
بار ها و بار ها به تو گفتم این کار را نکن.

متن برای تاتو روی ران پا

The rain whipped against the window.
باران به پنجره تازیانه می زد.


The wind is blowing and the fruit knows its time to fall down.
باد می وزد و میوه می داند که اکنون وقت افتادن است.


We have enjoyed peace for more than forty years.
ما بیش از ۴۰ سال است که از صلح برخوردار شده اینم.

متن زیبا برای تاتو انگلیسی

The dew evaporated when the sun rose.
شب تو هم تبخیر شد وقتی که خورشید بالا آمد.


I should tell him the truth.
باید حقیقت را به او بگویم.


True love requires faith, trust and loyalty. Not chocolate, flowers and expensive gifts
عشق واقعی به ایمان، اعتماد و وفاداری احتیاج داره نه شکلات و گل و کادو گران قیمت.

We try to hide our feeling but forget our eyes speak
احساسات مان را مخفی می‌کنیم اما یادمان می‌رود که چشمان مان حرف می‌زنند.

متن برای تاتو روی بدن

Sometimes you have to stop thinking so much and just go where your heart takes you
بعضی وقتا باید فکر کردن رو بس کنی و فقط بری به همونجایی که قلبت تو رو میبره

Love is wide ocean that joins two shores
i love you
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل را به یکدیگر پیوند میدهد
دوستت دارم

To the world you may be one person, but to one person you may be the world
برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی

Sometimes you have to leave not for ego but for self respect
بعضی وقتها باید بری نه برای غرورت برای به خودت احترام گذاشتن.

The person who tries to keep everyone happy often ends up being the loneliest
كسي كه سعي ميكنه همه رو خوشحال كنه معمولا خودش هميشه تنهاست

Happiness is having people around yourself, that you wish you had met earlier.
خوشبختی یعنی آدمایی تو زندگیت باشن که افسوس بخوری چرا زود تر باهاشون آشنا نشدی.

Every strong man needs a strong woman to lift him up when he is down.
هر مرد قوی به یک‌ زن قوی نیاز داره تا بلندش کنه وقتی که خودش زمین خورد.

No matter how strong a girl is she has a weak point.and sometimes all she needs is a hug
مهم نیست که یه دختر چقدر قوی باشه اون یه نقطه ضعفی داره و اون اینه که تمام چیزی که میخواد یه آغوشه.

why do you say you love me, if you are only going to leave me?
– چرا گفتی دوستم داری وقتی قصد داشتی ترکم کنی؟

Love all trust few. Not everything is real and not everyone is true
به همه عشق بورز کم اعتماد کن همه چیز واقعی نیست همه مردم درست نیستند.

When you smile i want to die for you
وقتی تو میخندی من میخوام بمیرم برای تو

I hate that I love you
Don’t want to, but I can’t put
Nobody else above you
I hate you I love you
I hate that I want you
You want her, you need her
And I’ll never be her
متنفرم که عاشقتم
نمیخوام ولی نمیتونم تحمل کنم
کس دیگه ای تو رو داشته باشه
ازت متنفرم … عاشقتم
متنفرم که میخوامت
تو اون رو میخوای … به اون نیاز داری
و من هرگز نمیتونم جای اون رو بگیرم

Smile and embrace this beautiful day Take another step toward your dreams today.
لبخند بزن و این روز زیبا رو در آغوش بگیر امروز یک قدم دیگه به سمت رویاهات بردار.

It is a lot of responsibillity to hold someone heart in your hands
مسئولیت خیلی بزرگی به همراه داری وقتی که قلب کسی در دستان توست.

Never assume that someone likes you for your sweetness.sometimes you are just an option when they are bored
هرگز فکر نکنید کسی شما رو به خاطر شیرین بودنتون دوس دوس داره تو فقط براش یه گزینه ای وقتی که حوصلش سر میره.

The person who tries to keep everyone happy often ends up being the loneliest
کسی که سعی میکنه همه رو خوشحال کنه معمولا خودش همیشه تنهاست

Nobody cares about your story until you win.
هیچ کس به حرف تو اهمیت نمیده تا موقعی که برنده بشی.

Never give up on anybody. Miracles happen every day.
هرگز از کسی دست نکش، معجزات هر روز رخ میدن

Sometimes i keep my feeling to myself because it is harf to find someone who understands.
بعضی وقت ها من احساستمو برای خودم نگه میدارم برای اینکه پیدا کردن کسی که بفهمه سخته.

You Think
I’ve changed but the Truth is
you never really
knew the Real me.
تو فکر میکنی
من عوض شدم ولی حقیقت اینه که
تو هیچ وقت
"منِ” واقعیم رو نشناختی

It’s so bitter to know that some feelings will always remain a dream inside you…
‏چه قدر تلخه که بدونی حسرت یه حسایی همیشه تو دلت میمونه…

Nobody is your friend untill they defend your name in your absence
هیچ کس دوست تو نیست تا موقعی که در نبود تو ازت حمایت کنه.

I just need you and some sunsets…
من فقط به تو احتیاج دارم و تعدادی غروب…

Beautiful face is not important beautiful heart is important
چهره‌ی زیبا مهم نیست مهم قلب زیباست.

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش!

Never ignore the one who loves you for the one you like
هیچ‌ وقت کسی که عاشقت هست رو به خاطر کسی که دوسش داری ترک نکن.

If you do what you always did, you will get what you always got
اگر همیشه کاری را که همیشه می کنی انجام دهی، چیزهایی به دست میاری که همیشه داشتی!

Time is precious make sure you spend it with the right people
زمان گرانبهاست مطمئن شو با آدم هاي با ارزش میگذرونیش

Real practice starts when you want to stop it
تمرین واقعی وقتی شروع می شود که می خواهید جلوی آن را بگیرید!

A boy will not cry in front of his lover, he only cry in front of his friends
یه پسر هیچ وقت جلوی عشقش گریه نمیکنه اون فقط جلوی دوستاش گریه میکنه.

Real pleasure comes from mental activity and physical exercise. The two are always together
لذت واقعی ناشی از فعالیت ذهنی و ورزش بدنی است. این دو همیشه با هم هستند.

Live each day as if it’s your last.
هر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است.

Without hustle, talent will only carry you so far
بدون پیشرفت، شما فقط استعداد را تا به امروز با خودتان به این طرف و آن طرف جابجا کرده‌اید.

Always do your best. What you plant now, you will harvest later
همیشه بهترین کار را بکن، آنچه هم اکنون می‌کاری، بعدها برداشت خواهی کرد.

Having someone who can handle your mood is such a blessing…
داشتنِ کسی که میتونه تو هر حس و حالی تحملت کنه یه نعمته…
Being motivated does not cost you anything, but it can provide everything for you.
با انگیزه بودن هیچ هزینه‌ای برایتان ندارد، اما می‌تواند همه چیز را برای شما مهیا کند.

Please remember: love should make you feel good.”
یادت باشه عشق باید بهترین حس رو بهت بده

When you live and work for the thoughts and ideas of others, you are in fact dead!
وقتی برای افکار و عقاید دیگران زندگی و کار می کنید، در حقیقت مرده اید!

We can not change the direction of the wind، But,remember,that we can always adjust our sails
ما نمی توانیم مسیر باد را تغییر دهیم اما همیشه می توانیم بادبان هایمان را تنظیم کنیم.

You will never understand the damage you did to someone until the same thing is done to you
تو هیچ وقت نمیفهمی که ضربه ای که به یک نفر زدی چطور خواهد بود تا موقعی که اون برای خودت اتفاق نیفتاده.

Be strong enough to face life every day.
آنقدر قوی باش که هر روز با زندگی رو به رو شوی.

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams
آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند.

Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning
اجازه ندهید ترس برای از دست دادن، از هیجان برنده شدن بزرگ‌تر باشد

I still remember your voice. How you talk so soft in the morning.
من هنوز صداتو به خاطر میارم اینکه چگونه هر صبح با لطافت با من صحبت میکردی.

Be a master of change. Not a victim of fate!
استاد تغییر باشیم. نه قربانی تقدیر!

Soon when all is well you are going to look back and be glad that you did not give up
به زودی وقتی همه چیز خوب بود برمیگردی و به عقب نگاه میکنی و افتخار میکنی که تسلیم نشدی.

Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself.
زندگی خودت را پیدا کردن نیست. زندگی یعنی خودت را ساختن.

It is hurts when you have time for other not for me
این دردناکه که تو برای دیگران وقت داری ولی برای من نه.

If you try, you risk failure. If you don’t, you ensure it.
اگر شما تلاش کنید احتمال دارد که شکست بخورید اما اگر شما تلاش نکنید حتماً شکست خواهید خورد.

If we want to wait until we are ready, we have to wait our whole life.
اگه بخوايم صبر كنيم تا روزيكه آماده باشيم ، كل زندگيمون رو بايد صبر كنيم.

This morning I opened 3 presents .. They were my eyes
امروز صبح ٢ تا هديه باز كردم .. اونها چشمانم بودن.

There are many years of failure behind every successful person. Don’t surrender.
پشت سر هر آدم موفقى، سالهاى ناموفق زيادى هست. تسليم نشو.

Work on introducing yourself until you no longer need to
كار كن، تا وقتی كه كه ديگه نيازى نباشه خودت رو معرفى كنى.

My life is my art, My art is my life
زندگی من هنر من است، هنر من زندگی من است

Live by faith, not by sight
با ایمان زندگی کن نه با دیدگاه

Love me for who I am
من را برای آن چیزی که هستم دوست داشته باش

We accept the love, we think we deserve
ما عشق را می پذیریم، ما فکر می کنیم که لایق آن هستیم

When you left me behind you set me free
هنگامی که من را پشت سر می گذاری من را آزاد می کنی

Close your eyes and free your mind
چشمانت را ببند و ذهنت را آزاد کن

There is a change for the hearing of my heart
یک شانس برای شنیدن صدای قلب من وجود دارد

Float like a butterfly, sting like a bee
مثل یک پروانه شناور باش، مثل یک زنبور نیش بزن

Dream as if you’ll live forever
چنان رویا پردازی کن که انگار برای همیشه زندگی خواهی کرد

Live as if you’ll die today.
چنان زندگی کن انگار امروز خواهی مرد

Don’t worry be happy
نگران نباش شاد باش

For every dark night, there’s a brighter day
برای هر شب تاریکی یک روز روشن وجود دارد

In the beginning, God created the heavens and the earth
در ابتدا، خدا آسمان ها و زمین را آفرید

Don’t dream your life, live your dream
زندگی ات را تصور نکن، رویایت را زندگی کن

Sometimes when you fall you fly
گاهی اوقات هنگامی که شما سقوط می کنید پرواز خواهید کرد

Take a breath and be strong
نفس بکش و قوی باش

Do what you love
کاری را که دوست داری انجام بده

With his love there is nothing I cannot do
با عشق او هیچ چیزی وجود ندارد که من نتوانم انجام دهم
You be the Anchor that keeps my feet on the ground
تو لنگری باش که پاهای من را به زمین متصل نگه می دارد

Who is more real?
چه کسی بیشتر واقعی است؟

Life goes on
زندگی ادامه دارد

Don’t test the ones you love
کسی که شما را دوست دارد آزمایش نکنید

If you want peace, prepare for war
اگر شما صلح می خواهید، برای جنگ آماده شوید

Lead me not into temptation
من را به سوی وسوسه هدایت نکن

If you don’t live for something, you’ll die for nothing
اگر شما برای چیزی زندگی نکنید برای هیچ چیز خواهید مرد

She flies by her own wings
او با بال های خودش پرواز خواهد کرد

Art never comes from happiness
هنر هرگز از خوشحالی به وجود نخواهد آمد

You get what you give
شما هر آنچه بدهید را خواهید گرفت

Life is not measured by the number of breaths
زندگی با تعداد نفس ها اندازه گیری نمی شود

Fear is the mind killer
ترس کشنده ذهن است

Heart means everything
قلب یعنی همه چیز

Never forget who you are
هرگز فراموش نکن چه کسی بوده ای

You are what you love
شما همان چیزی هستید که دوست دارید

Wars begin in the minds of men
جنگ ها در ذهن مردان آغاز می شود

If you can dream it you can do it
اگر می توان چیزی را تصور کنی می توانی آن را انجام دهی

With pain comes strength
قدرت همراه با درد می آید

I will fear no evil for you are with me
تا زمانی که تو با من هستی من از هیچ شیطانی نمی هراسم

Live each day as if it were your last
هر روز به شکلی زندگی کن که اگر روز آخر تو باشد

Forget your past, forgive yourself, and begin again
گذشته را فراموش کن، خودت را ببخش و دوباره شروع کن

One Life One Love
یک زندگی، یک عشق

Fall down seven times stand up eight
7 بر سقوط کن و 8 بار بلند شو

I am the hero of this story I don't need to be saved
من قهرمان این داستان هستم نیازی به نجات داده شدن ندارم

Celebrate this chance to be alive and breathing
این شانس را که زندگی و نفس می کشی جشن بگیر

Everything has beauty, but not everyone sees it
همه چیز زیباست، اما همه افراد نمی توانند آن را ببینند

جملات زیبا برای تاتو

To Love and Be Loved
دوست بدار و دوست داشته شو

I am the architect of my own
من معمار خودم هستم

I am the captain of my soul
من کاپیتان روح خودم هستم

I carry your heart with me
من قلب تو را با خود حمل می کنم

I’ll find a way to see you again
من برای دیدن دوباره تو راهی پیدا خواهم کرد

I’m going to fight for what’s right
من قصد دارم برای چیزی که درست است بجنگم

Learn from yesterday Live for today Hope for tomorrow
از دیروز درس بگیرد، برای امروز زندگی من، به فردا امیدوار باش

Live the life you have imagined
آن گونه که تصور می کنی زندگی کن

Love is all you need
عشق تمام آن چیزی است که به آن نیاز داری

متن عاشقانه برای تاتو

Love without cause
بدون دلیل عشق بورز

My life is my message
زندگی من پیام من است

That which does not kill me makes me stronger
آن چیزی که من را نکشد من را قوی تر خواهد کرد

There is always hope
همیشه امیدی وجود دارد

This heart beats for only you
این قلب تنها برای تو می تپد

What would you die for?
برای چه چیزی می میری؟

The soul is the place where love lives
روح جایی است که عشق در آن زندگی می کند

Do not forget that nobody will ever be able to cut your wings
فراموش نکن که هیچ کس هیچ زمان نمی تواند بال های شما را قطع کند

You are the one who decides how high you want to fly
شما کسی هستید که تصمیم می گیرد می خواهند تا چه اندازه بلند پرواز کند

Those who feel guided from heaven
کسانی که احساس می کنند از بهشت هدایت می شوند

متن برای تاتو دست

Live is a word that says more than a thousand words
زندگی کلمه ای است که بیش از هزاران کلمه را می گوید

Together forever, never separated
تا همیشه با هم، هرگز جدا نخواهیم شد

Love is everything and more than anything
عشق همه چیز و بیش از هر چیزی است

Love never dies
عشق هرگز نمی میرد

Do not let it fall
اجازه نده سقوط کند

Love kills slowly
عشق به آرامی می کشد

If you wish, you can do it
اگر شما امیدوار باشید، شما می توانید آن را انجام دهید

I hope you also think of me
امیدوارم تو هم به من فکر کنی

Nothing can stop me
هیچ چیزی نمی تواند مانع من شود

Trust in destiny
به سرنوشت اعتماد کن

Life and art, the same thing
زندگی و هنر، چیز های یکسانی هستند

To fly, sometimes it is necessary to have fallen before
برای پرواز، گاهی لازم است که سقوط کرده باشی

Reality is the one that is wrong, dreams are real
واقعیت آن چیزی است که اشتباه است، رویا ها واقعی هستند

Fate is with those who are not afraid
بخت با کسانی است که نمی ترسند

There are feelings that never die
این جا احساساتی وجود دارد که هرگز نمی میرد

We travel not escaping to life, but life escapes us
ما سفر می کنیم از زندگی فرار نمی کنیم اما زندگی از ما می گریزد

Family is everything
خانواده همه چیز است

Leave behind the past
گذشته را پشت سر بگذار

Love yourself first
اول خودت را دوست داشته باش

Life is like a picture, if you smile it’s better
زندگی شبیه یک عکس است، اگر شما لبخند بزنید بهتر می شود

A day without a smile is a day lost
روز بدون خنده، روی از دست رفته است

The best gift of God is my family
خانواده من بهترین هدیه از جانب خداوند هستند

I love the way you are
من تو را به همین شکلی که هستی دوست دارم

I do not regret anything
من برای هیچ چیزی حسرت نمی خورم

Life is the sum of your choices
زندگی مجموع تمام انتخاب های شما است

Imagination is more important than knowledge
تصور کردن از داشتن دانش مهم تر است

Life is a game that must be played
زندگی مسابقه ای است که باید بازی شود

A dream is a Wish your Heart Makes
رویا همان آرزویی است که قلب شما می سازد

Don’t forget to Love yourself
فراموش نکن که خودت را دوست داشته باشی

Count every beautiful thing
همه چیز های خود را در نظر بگیرد

Take these broken wings and learn to fly
این بال های شکسته را بپزیر و پرواز کردن را فرا بگیرد

Laugh as much as you breathe
بخند به همان اندازه که نفس می کشی

Never a victim, forever a fighter
هرگز قربانی نباش، همیشه جنگجو باش

We can't direct the wind, but we can adjust the sails
ما نمی توانیم مسیر باد را تغییر دهیم اما می توانیم بادبان ها را تنظیم کنیم

Your wings were ready, but my heart was not
بال های تو آماده بودند اما قلب من آماده نبود

متن های کوتاه انگلیسی برای خالکوبی با ترجمه فارسی

عبارات انگیزشی:

Live Free: آزاد زندگی کن

Never Give Up: هرگز تسلیم نشو

Follow Your Dreams: رویاهایت را دنبال کن

Believe in Yourself: به خودت ایمان داشته باش

Be Strong: قوی باش

No Pain No Gain: بدون درد، هیچ سودی نیست

Carpe Diem: قدر لحظه را بدان

Make Today Count: امروز را مهم بشمار

Everything Happens for a Reason: همه چیز به دلیلی اتفاق می افتد

Embrace the Journey: از سفر لذت ببر

عبارات عاشقانه:

Love is Eternal: عشق ابدی است

Soulmates Forever: تا ابد هم‌روح

Always and Forever: همیشه و تا ابد

You Are My Everything: تو همه چیز من هستی

My Heart Belongs to You: قلبم متعلق به توست

Unconditional Love: عشق بی قید و شرط

I Will Love You Always: همیشه دوستت خواهم داشت

You Are My Reason for Smiling: تو دلیل لبخند من هستی

Together Forever: با هم برای همیشه

Love Conquers All: عشق همه چیز را تسخیر می کند

عبارات معنوی:

Faith: ایمان

Hope: امید

Peace: صلح

Courage: شجاعت

Strength: قدرت

Wisdom: خرد

Karma: کارما

Blessing: برکت

Gratitude: سپاسگزاری

Believe: ایمان داشته باش

اشعار و جملات معروف:

To be or not to be, that is the question: بودن یا نبودن، مسئله این است (هملت اثر ویلیام شکسپیر)

The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today: تنها محدودیت تحقق فردای ما، تردیدهای امروزمان خواهد بود (فرانک روزولت)

The journey of a thousand miles begins with a single step: سفر هزار فرسنگی با برداشتن یک قدم آغاز می شود (لائوتزه)

It is always darkest before the dawn: تاریکی همیشه قبل از طلوع فجر است 

Fall seven times, stand up eight: هفت بار زمین بخور، هشت بار بلند شو 

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...