ماهیچه های ارادی را نام ببرید کلاس پنجم

ماهیچه های ارادی را نام ببرید کلاس پنجم : در ادامه این بخش تعرفی از ماهیچه های ارادی و همچنین انواع آن به همراه چند نمونه از ماهیچه های ارادی ، مناسب برای پایه پنجم ابتدایی ، گردآوری شده است.

ماهیچه های ارادی همراه مثال

ماهیچه های ارادی ماهیچه هایی هستند که می توان آنها را با اراده کنترل کرد. آنها از طریق اعصاب حرکتی تحت کنترل نخاع و مغز هستند. ماهیچه های ارادی مسئول حرکات ارادی بدن مانند راه رفتن، صحبت کردن و حرکات چشم هستند.

ماهیچه های اسکلتی: ماهیچه های اسکلتی ماهیچه های متصل به استخوان ها هستند. آنها مسئول حرکات عمدی بدن مانند راه رفتن، دویدن، پریدن و بلند کردن اجسام هستند.

ماهیچه های صورت: ماهیچه های صورت مسئول حرکات صورت مانند لبخند زدن، اخم کردن و چشمک زدن هستند.

ماهیچه های زبان: ماهیچه های زبان مسئول حرکت زبان هستند. آنها به ما کمک می کنند تا صحبت کنیم، غذا بخوریم و مزه ها را بچشیم.

ماهیچه های چشم: ماهیچه های چشم مسئول حرکت چشم هستند. آنها به ما کمک می کنند تا ببینیم و روی اشیا متمرکز شویم.

  نمونه هایی از حرکات ارادی که توسط ماهیچه های ارادی انجام می شود عبارتند از:

  راه رفتن

  دویدن

  پریدن

  بلند کردن اجسام

  صحبت کردن

  لبخند زدن

  اخم کردن

  چشمک زدن

  جویدن

  بلعیدن

  حرکت چشم

  تمرکز روی اشیاء

   ماهیچه های ارادی برای عملکرد طبیعی بدن ضروری هستند. آنها به ما کمک می کنند تا حرکت کنیم، صحبت کنیم و دنیای اطراف خود را تجربه کنیم.

   در ادامه ببینید :

   تحقیق در مورد ماهیچه های بدن کلاس پنجم

   هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...