جملات زيباي انگليسي درباره دختر + معنی فارسی

دختر بودن هدیه ای است برای بسیاری از والدین چرا که دختربچه ها دوست داشتنی و ناز بوده که همیشه مورد توجه بزرگتر ها بوده اند. در این مطلب جملاتی به همراه ترجمه برای شما در خصوص دختر اورده ایم

دختران، موجوداتی لطیف، قوی، و پر از عشق هستند. آنها نه تنها زیبایی و ظرافت را به زندگی ما می‌بخشند، بلکه با روحیه شاد و سرزنده خود، دنیا را به مکانی بهتر تبدیل می‌کنند.

در این مطلب، جملات زیبا و انگیزشی بسیاری درباره دختران جمع‌آوری شده است. این جملات، یادآور ارزش و جایگاه والای دختران در زندگی هستند و می‌توانند به عنوان منبع الهام برای آنها مورد استفاده قرار گیرند.

با هم به این جملات زیبا و پرمعنی می‌پردازیم و از آنها لذت می‌بریم.

جملات زيباي انگليسي درباره دختر

"A daughter is a precious gift that makes life complete."

ترجمه فارسی: "دختر هدیه ای گرانبها است که زندگی را کامل می کند."

"Daughters are the sunshine of our lives."

ترجمه فارسی: "دختران خورشید زندگی ما هستند."

"A girl is like a delicate flower that needs to be cherished and loved."

ترجمه فارسی: "دختر مثل گلی ظریف است که باید عزیز و دوست داشته شود."

"Daughters are the heart of a mother and the soul of a father."

ترجمه فارسی: "دختران قلب مادر و روح پدر هستند."

"A girl can be as strong as a boy and as gentle as a dove."

ترجمه فارسی: "دختر می تواند به قوی ترین پسر و به لطیف ترین کبوتر باشد."

"Daughters are the future of our world, so let's raise them to be strong, independent, and kind."

ترجمه فارسی: "دختران آینده جهان ما هستند، پس بیایید آنها را قوی، مستقل و مهربان تربیت کنیم."

در ادامه چند جمله زیبا دیگر به زبان انگلیسی در مورد دختران به همراه ترجمه فارسی آنها آمده است:

"She is a beauty, both inside and out."

ترجمه فارسی: "او هم از نظر ظاهری و هم از نظر باطنی زیبا است."

"She is my sunshine on a cloudy day."

ترجمه فارسی: "او در روزهای ابری من آفتاب است."

"She is my strength when I am weak."

ترجمه فارسی: "او در زمان ضعف من قوت من است."

"She is my everything."

ترجمه فارسی: "او همه چیز من است."

"I am so grateful to have her in my life."

ترجمه فارسی: "من خیلی از اینکه او را در زندگی ام دارم سپاسگزارم."

جملات انگیزشی برای دختران:

"You are strong, you are beautiful, and you can do anything you set your mind to."

معنی: تو قوی، زیبا هستی و می‌توانی هر کاری را که در ذهنت داری انجام دهی.

"Never give up on your dreams."

معنی: هرگز از رویاهای خود دست نکشید.

"Be yourself, and the right people will love you for who you are."

معنی: خودت باش، و آدم‌های درست تو را به خاطر خودت دوست خواهند داشت.

"Believe in yourself, and you can achieve anything."

معنی: به خودت ایمان داشته باش، و می‌توانی به هر چیزی دست پیدا کنی.

"Be kind to yourself, and others will be kind to you."

معنی: با خودت مهربان باش، و دیگران هم با تو مهربان خواهند بود


متن انگبیسی درباره دختر با معنی فارسی


A girl should be two things: classy and fabulous. Coco Chanel

دو چیز باید در یک دختر وجود داشته باشد یکی درجه 1 بودن و دومی شگفت آور بودن


All little girls should be told they are pretty, even if they aren't.”
― Marilyn Monroe

تمام چیزی که دختربچه ها باید بگویند این است که زیبا هستند حتی اگر واقعا زیبا نباشند


“Better to be strong than pretty and useless.”

― Lilith Saintcrow, Strange Angels

بهتر است قوی باشیم تا اینکه زیبا و بی فایده باشیم


Some girls are just born with glitter in their veins. Paris Hilton

بعضی از دختر ها صرفا با درخشش رگ های خود متولد شده اند


“Be that strong girl that everyone knew would make it through the worst, be that fearless girl, the one who would dare to do anything, be that independent girl who didn't need a man; be that girl who never backed down.”

آن دختر قدرتمندی باش که همه بدانند در بدترین شرایط می توانی کار خود را انجام دهی،آن دختر نترسی باش که شهامت انجام  هر کاری را داشته باشی،آن دختر مستقلی باش که به هیچ مردی احتیاج نداشته باشی،آن دختری باش که هرگز عقب نشینی نکنی


There's no better feeling than making your little girls laugh. Jerry O'Connell

هیچ چیزی بهتر از این نیست که باعث شوید دختر کوچکتان بخندد


Girls have good tact
Girls have good paintings
"they paint Pain in its most beautiful form"
But they do not claim...!

دختر ها سلیقه های خوبی دارند

دختر ها نقاشی های خوبی دارند

”درد را در زیباترین شکلش می کشند“

ولی ادعا نمی کنند…!


Good society educates good girls

And good girls educate good society..

جامعه خوب دخترانی خوب تربیت میکند

و دختران خوب، جامعه خوب را …


The girl is like an apple that should be picked from a tall tree, not at the foot of the weeds ...
Picking fruit

دختر سیبی است که باید از درخت سربلندی چیده شود نه در پای علف های هرز…


Angels are always there, but because they do not have the wings called girls

فرشته ها همیشه وجود دارن اما چون بال و پر ندارن بهشون می گن دختر


I want to have the best wishes for the loveliest, lovely, and most beautiful girl and the most amazing girl in the earth.

می‌خواهم بهترین آرزوها را برای دوست‌داشتنی‌ترین، قشنگ‌ترین و شگفت‌‌انگیزترین دختر روی زمین داشته باشم.


I love dressing up. It's the best part of being a girl, I think. Emma Roberts

من عاشق لباس پوشیدن هستم در واقع بهترین قسمت دختر بودن همین است.


My mother told me two things constantly. One was to be a lady and the other was to be independent. Ruth Bader Ginsburg

مادرم به من دو نکته را به  طور مداوم می گفت اول اینکه خانم باشم دوم اینکه مستقل باشم


I think it's important for girls to be confident. Believe in yourself.... Paris Hilton

فکر میکنم برای دختران این موضوع مهمی باشد که اعتماد داشته باشند.خودتان را باور کنید


Do not have a girl who needs a man
Have a girl you need a man
And the two are very different. . .

دختری نباش که به مردی نیاز داره

دختری باش که مردی به اون نیاز داره

و این دو باهم خیلی متفاوتند . . .


Girls are angels that comefrom the sky
To fill our hearts with endless love

دختران  مانند فرشتگانی هستند که از آسمان آمده اند

برای پر کردن قلب ما با عشق بی پایان


I bring a sky full of love for my daughter

I will give forgiveness for her cute eyes

A heart-filled heart and soul, a song of sorrow

My gift to my daughter who is strange and indifferent

برای دختر گلم یه آسمون عشق میارم

برای ناز اون چشاش سخاوت هدیه میارم

یک دل سرشار از امید و مهر، ترانه ساز غصه ها

هدیه من به دخترم، همون غریب بی ریا


“All a woman actually wants is to feel special.”

― Matt Dunn, The Ex-Boyfriend's Handbook

همه زنان دوست دارند که خاص باشند


What you wear - and it always starts with your shoes - determines what kind of character you are. A woman who wears high heels carries herself very different to a girl who wears sneakers or sandals. It really helps determine how you carry yourself. Winona Ryder

چیزی که می پوشید که همیشه با کفش ها شروع می شود تقریبا شخصیت شما را نمایان می کند. زنی که کفش پاشنه بلند می پوشد با دخترانی که کفش ورزشی  یا صندل میپوشند متفاوت است.نوع لباس پوشیدن شما به دیگران کمک میکند که چیزی که حمل میکنید را متوجه بشوند.


I think my mom put it best. She said, 'Little girls soften their daddy's hearts.' Paul Walker

من تصور میکنم مادرم به درستی بیان کرد که دختربچه های کوچک قلب پدرانشان رو نرم می کنند.


Every girl creates a dream in her mind; everyone needs a dream. Roberto Cavalli

هر دختری در ذهن خود یک رویا می سازد.هر آدمی نیاز به رویا دارد.


Little girls are cute and small only to adults. To one another they are not cute. They are life-sized. Margaret Atwood

دختر بچه ها صرفا در نظر بزرگسالان ناز هستند در حالی که از نظر سایر دختر بچه های کوچک اینطور نیستند


When my girl do better than me, I still win. When I do better than her, she still wins. Meek Mill

زمانی که دخترم بهتر از من کارها را انجام میدهد من همچنان برنده ام.زمانی که او از من بهتر انجام میدهد او برنده است


Being mother is the most beautiful happiness in the world
and you do not know for you
How much do I smile at my tears!

مادر بودن، زیباترین شادی دنیاست

و نمی‌دانی من به خاطر تو

چقدر به اشک‌هایم لبخند زده‌ام !


دختر بودن هدیه ای است برای بسیاری از والدین چرا که دختربچه ها دوست داشتنی و ناز بوده که همیشه مورد توجه بزرگتر ها بوده اند. در این مطلب جملاتی به همراه ترجمه برای شما در خصوص دختر اورده ایم.

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

3 نظر

  1. imowhiiimowhiisays:

    خیلی چرته

  2. صبا طالب گلصبا طالب گلsays:

    بدر نخور

  3. بهاربهارsays:

    عالي بود ممنون ازتون ادامه بديد حتي با ويسهاي همين متنها