رابطه زنانشویی متولدین خرداد با سایر ماه ها

رابطه زنانشویی متولدین خرداد با فروردین

رابطه زنانشویی متولدین خرداد با فروردین چندان با هم سازگار نیست مگر آن که از خصوصیات منفی یکدیگر دست برداشته و به توافق و سازگاری با یکدیگر بیندیشند . متولدین فروردین آدمهایی پرجوش و خروش و بیقرار هستند و چون متولدین خرداد نیز کمابیش از چنین خصوصیتی برخوردار می باشند بنابراین در این مورد بین آنها شکاف پدید می آید و دچار نوعی گریز از یکدیگر می شوند ، مگر آنکه یکی از آنها ، یا هر دو ، از این خصوصیت خود دست بردارد یا آن را در حد قابل تحملی کاهش دهد تا کانون زندگی آنها استوار و محکم باقی بماند.

این دو از نظر عاطفی خیلی خوب می توانند یکدیگر را ارضاء کنند و چون آدمهای مسئول و وظیفه شناسی هستند اعمال و وظایفی را که در زندگی بر عهده می گیرند به خوبی انجام میدهند و نقش خود را به نحو شایسته ای ایفا می کنند و اگر هم اختلافی بین آنها ایجاد شود و با دید روشن بینانه خود به زودی حل و فصل می کنند .آنها در زندگی خیلی خوب می توانند با یکدیگر دوست و صمیمی باشند و از خطاهای یکدیگر نیز بگذرند . فقط تنها عاملی که می تواند برای آنها خطرافرین باشد و کانون زندگی خانوادگی آنها مورد تهاجم قرار دهد همان روحیه تنوع طلبی آنهاست که زیاد ثبات ندارند و خیلی زود حوصله شان سر می رود و به دنبال موضوعی برای فرار از وضعیت یکنواخت خود می گردند.

رابطه زنانشویی متولدین خرداد با اردیبهشت

متولدین خرداد انساهایی اجتماعی ، تیزهوش ، کنجکاو ، و اهل تنوع و ماجراست و بالطبع با مرد اردیبهشتی که خواهان همسری مطیع و خانه دار است چندان سازگار نخواهد بود . مگر آن که زن اردیبهشتی با یک مرد خردادی ازدواج کند .ولی از طرف دیگر مرد اردیبهشتی به دنبال زنی شوخ و شنگ میگردد و در این مورد باید گفت که زن متولد خرداد به دردش می خورد ، چون او زنی با چند شخصیت گوناگون و متنوع است ، با سلیقه و خوش سروزبان است و بسیار جذاب و دلرباست.

اما متولدین اردیبهشت به طور کلی زندگی خود را بر اساس حساب و کتاب و برنامه پیش می برند و در صورتی که متولدین خرداد بیشتر اهل معاشرت با دیگران هستند و زیبا خود را در بند برنامه و ساعت و نظم و مقررات نمی کنند و از این نظر ممکن است پیوند این دو با یکدیگر چندان سازگار نباشد . ولی به هر حال چون متولدین خرداد اهل بحث و مشورت و مطالعه و مصاحبت با افراد عالم و دانشمند هستند بی شک افرادی منطقی و انعطاف پذیر بوده و در هنگام بروز اختلاف با متولد اردیبهشت به گونه ای منطقی قادر خواهند بود مشکل را حل و فصل کرده و کانون زندگی خود را مستحکم و پا برجا نگه دارند.

رابطه زنانشویی متولدین خرداد با متولدین خرداد

متولدین خرداد افرادی بسیار معاشرتی هستند و شیفته بحث و گفتگو می باشند و طبیعتی ناآرام و رفتار غیرقابل پیش بینی دارند . از همین رو زندگی زنانشویی این دو با یکدیگر در عین حال که جالب و پرماجرا و سرگرم کننده است ولی ممکن است ثبات چندانی نداشته باشد . چون آنها هر دو بوالهوس و دمدمی مزاج هستند و خلق و خوی ثابتی ندارند.

آنها دائما در مورد مشکلات و مسائل خود به بحث و مذاکره با یکدیگر می پردازند و اهل منطق و استدلال هستند و این یکی از صفات برجسته آنهاست که به اتکای آن می توانند اختلافات خود را به گونه ای مسالمت آمیز و آرام حل و فصل کنند . 

متولدین خرداد بسیار خونگرم ، شاد ، سرزنده و بانشاط هستند ولی کمی بدقول می باشند . بنابراین اگر این نقطه ضعف خود را بپوشانند و کمی به تعهدات و قول و قرار خود پایبند بمانند آنگاه در کنار یکدیگر می توانند زندگی خوب و سعادتباری داشته باشند . آنها اگر بتوانند کمی آرام و قرار بگیرند و نسبت به صفات منفی یکدیگر صبور و خویشتنداری نشان دهند آنگاه به احتمال زیاد بر بسیاری از دردسرها و اختلافات خود غلبه خواهند کرد.

رابطه زنانشویی متولدین خرداد با تیر

متولدین تیر طبیعتی آرام ، با نزاکت ، ملایم ، دلسوز دارند و عمدتا دوست دارند در میان جمع خانواده خود باشند و این با طبیعت تنوع طلب ، پرجوش و خروش و هیجانی خردادی ها چندان سازگاری ندارد . متولدین خرداد از یکنواختی زود کسل می شوند و تحمل یک جا ماندن را ندارند و از همین نظر ممکن است با متولدین تیر دچار مشکل شوند .

متولد تیر کمی مردم گریز ، خجول ، متواظع و محافظه کار است و این خصوصیات نیز با ویژگی های متولدین خرداد چندان همخوانی ندارد . اما چون عشق و ازدواج برای متولدین تیر بسیار مهم است و راجع به آن کاملا جدی هستند بنابراین احساسات و عواطف و حس وفاداری شان باعث می شود که کانون خانوادگی خود را مستحکم نگه دارند و در کنار همسر خردادی خود با صبر و متانت به زندگی پرداخته و نقاط ضعف خود را با نقاط قوت او تکمیل کرده و به سعادت دست یابند.

رابطه زنانشویی متولدین خرداد با متولدین مرداد

متولدین مرداد خواهان همسری شاد ، جذاب ، اجتماعی و بذله گو هستند و همه این صفات در وجود متولدین خرداد وجود دارد و بنابراین شاید بهترین و پایدارترین پیوند زنانشویی میان این دو برقرار می شود زیرا به خوبی به نیازهای یکدیگر پاسخ می دهند.

متولد مرداد دوست ندارد سر هر موضوع با او جر و بحث و مجادله راه بیندازند و کمی تمایلات سلطه جویانه دارد . بنابراین متولد خردادی باید مراقب باشد و زیاد سر به سر او نگذارد . اگر هم می خواهد موضوعی را به او تفهیم کند و خلاصه موجب برانگیختگی احساس او نشود .

متولد مرداد مانند متولد خرداد عاشق هیجان و سفر و گشت و گذار است و این اشتراک نظر نیز موجب تحکیم بیشتر رابطه آنها خواهد شد و در کنار هم زندگی لذتبخش و سعادتمندی خواهند داشت.

رابطه زنانشویی متولدین خرداد با متولدین شهریور 

متولدین شهریور در امور عاطفی و عشق چندان پرشور و هیجان ظاهر نمی شوند و از این نظر نمی توانند طبع عاشق پیشه و عاطفی متولدین خرداد را راضی و خشنود سازند . به طور کلی متولدین شهریور در ابراز احساسات و عواطف خود کمی محتاط هستند و در این گونه امور راحت نیستند.

متولدین شهریور از هر گونه بی نظمی و به هم ریختگی بدشان می آید و خواهان یک زندگی با برنامه و منظم هستند و این با روحیه راحت طلب و تن آسای خردادها جور در نمی اید . خردادی ها خود را زیاد درگیر و مقید به مقررات و زمانبندی کردن امور زندگی نمی کنند و از همین لحاظ ممکن است زندگی این دو کنار یکدیگر کمی توام با درگیری و اختلاف باشد.

متولدین شهریور کمی ایرادگیر هستند و ممکن است توقع زیادی از همسر خود داشته باشند و این هم مورد مشکل آفرین دیگری است که پیوند زنانشویی متولدین شهریور با متولدین خرداد را تهدید می کند . ولی علیرغم همه این تضادها و قضاوت ها ، چون متولدین شهریور افرادی بسیار صبور ، پرتحمل و پرطاقت هستند و در حل و فصل مسائل مالی ، خانواگی و غیره قدرت زیادی دارند اگر بخواهند می توانند در روابط خود با همسری خردادی خویش ابتکار عمل را در دست گرفته و مشکلات و موانع را برطرف نموده و کانون زندگی خود را پرطراوت و شاداب سازند.

رابطه زنانشویی متولدین خرداد با متولدین مهر

متولدین مهر افرادی خونسرد ، محتاط ، خواهان عدالت و دوستدار مردم و اجتماعات هستند و با متولدین خرداد به خوبی کنار می آیند . آنها افرادی با سلیقه و هنر دوست هستند و از هوش و فراست بسیار برخوردارند و از همین لحاظ با خردادی های متفکر و اندیشه ورز هماهنگی دارند.

متولدین مهر احتیاج زیادی به نظم و ترتیب در کارهای خود دارند و از بی نظمی بیزارند . بنابراین متولدین خرداد باید مراقب خود باشند و سعی کنند کارها و فعالیت های خود را با برنامه ریزی انجام بدهند تا موجب به خم ریختگی اوضاع نشوند.

عنصر وجودی متولدین مهر نیز همچون متولدین خرداد ، هوا است و از همین رو آنها نیز همچون هوا که هر جا دلش بخواهد می رود دوست دارند آزاد باشند و به سیر و سفر بپردازند و تفریح کنند و از این نظر کاملا با هم موافق و سازگار هستند.

متولدین خرداد شیفته گفتگو و بحث اند ولی باید رعایت تعادل را بکنند زیرا احتمال دارد متولدین مهر چندان حوصله حرف و استدلال را نداشته باشند و به هر حال از قدیم گفته اند : دو صد گفته چو نیم کردار نیست . ولی روی هم رفته این دو زندگی متعادل و سازگاری با یکدیگر دارند.

رابطه زنانشویی متولدین خرداد با متولدین آبان

متولدین آبان تمایل به تنهایی و آرامش دارند و زیاد اهل معاشرت با دیگران نیستند . از این لحاظ ممکن با متولدین خردادی خونگرم و معاشرتی چندان سازگار نباشند . متولدین خرداد برون گرا و گرم و صمیمی اند ولی متولدین آبان کمی درون گرا هستند و احساسات خود را به راحتی بروز نمی دهند . عنصر وجودی متولدین آبان آب است و آنها افرادی با انرژی و قوی هستند و روابط جسمانی آنها با متولدین خرداد خوب و سازگار است و همدیگر را ارضاء میکنند و این مسئله می تواند عامل متسحکمی برای ابقای پیوند آن ها باشند . به طور کلی اگر از غرور خود کمی بکاهند و همدیگر را در برخی از جنبه ها طرد نکنند می توانند زندگی خوبی در کنار یکدیگر داشته باشند.

رابطه زنانشویی متولدین خرداد با متولدین آذر

متولد آذر ، همچون کماندار ، خدای اسطوره ای یونان ، همه وقت در جنبش و حرکت است و اشتیاق بسیار به سفر دارد . بنابراین از این لحاظ به خوبی با متولد خرداد هماهنگ و سازگار است . آن ها هر دو آدمهایی پرشور و حرارت و ماجراجو هستند و زندگی توام با هیجانات بسیار را طی می کنند.

متولد آذر گهکاهی کمی با بی پروایی و بی ملاحظگی حرف می زند و این ممکن است در برخی موارد متولدین خردادی را رنجیده خاطر کند ولی در مجموع آن ها با کمی صبر و خویشتنداری می توانند بر مشکلات فائق آمده و زندگی توام با سعادتی را داشته باشند.

رابطه زنانشویی متولدین خرداد با متولدین دی

متولدین دی کمی تودار ، سیاستمدار ، سرنگهدار و محافظه کارند و این صفات با خصوصیات متولدین خرداد که روراست ، صمیمی ، و بی شیله پیله اند کمی ناهمگونی دارد و ممکن است از این لحاظ در برخی مواقع همدیگر را زیاد نپسندند . ولی از لحاظ جسمی به خوبی یکدیگر را ارضاء کرده و با هم هماهنگ هستند . متولد دی کارهای خود را با صبر و حوصله و متانت انجام می دهد ولی متولد خرداد پرشور و حال تر است . به طور کلی اگر آنها از سرسازش با هم رو به رو شوند می توانند یکدیگر را کامل کرده و زندگی سعادتباری در پیش گیرند .

رابطه زنانشویی متولدین خرداد با متولدین بهمن 

متولدین بهمن خصائل انسانی بسیار والایی دارند و آماده کمک و یاری به دیگران هستند . روحیه اجتماعی و برونگرایانه آنها باعث می شود تا با متولدین خرداد که آنها هم بسیار معاشرتی و خونگرم هستند به خوبی کنار بیایند و رابطه ای گرم و صمیمی با هم داشته باشند. از همین رو متولدین خرداد بهترین همسر را می توانند از میان متولدین بهمن بجویند.

متولدین بهمن از لحاظ شور و حرارت جنسی شاید زیاد با متولدین خرداد هماهنگ نباشند ولی چون از لحاظ عاطفی خیلی خوب با هم جور هستند زندگی هیجان انگیر و پر طراوت و شادابی را با هم خواهند داشت که به خوبی می تواند جبران کمبودهای احتمالی دیگر را بکند .

رابطه زنانشویی متولدین خرداد با متولدین اسفند

متولدین اسفند تنهایی و تجرد را دوست دارند . اصولا آدمهایی تودار ، ساکت ، آرام و مرموز هستند و با توجه با خصوصیات متولدین خرداد ، این دو از این لحاظ با هم سازگار نیستند . متولدین خرداد زمینی هستند و با واقعیات سروکار دارند و درصورتی که متولدین اسفند کمی خیالباف و رویاپرور هستند از همین رو ممکن است همدیگر را خیلی خوب درک نکنند.

متولد اسفند به شعر و موسیقی و ادبیات علاقه دارد و صوفی منش است و به درونیات توجه مخصوصی دارد در حالی که متولد خردادی واقع گراست و به محیط اطراف و مردم توجه بیشتری نشان می دهد . ولی به هر حال اسفندی رویاپرور و خردادی واقع گرا می توانند همدیگر را کامل کنند به شرط آن که از غرور و خودخواهی بیجای خود دست بردارند و رعایت تعادل و توازن در هر چیز را کرده و کمی منطقی تر باشند.

پیش‌بینی سازگاری روابط زناشویی افراد بر اساس ماه تولدشان، که به عنوان طالع بینی ازدواج نیز شناخته می‌شود، از دیرباز مورد توجه بوده است. در حالی که علم پشت این موضوع به طور کامل اثبات نشده، برخی معتقدند که می‌توان از طریق بررسی موقعیت ستارگان در زمان تولد، به درک عمیق‌تری از پویایی‌های بالقوه یک رابطه دست یافت.

در مورد زنان متولد خرداد، که تحت حکمرانی سیاره عطارد قرار دارند، به طور کلی گفته می‌شود که:

باهوش، کنجکاو و اهل گفتگو هستند.

از روابط تحریک‌کننده ذهنی و اجتماعی لذت می‌برند.

به استقلال و آزادی خود اهمیت می‌دهند.

ممکن است گاه به دلیل تنوع‌طلبی، ثبات نداشته باشند.

  با توجه به این خصوصیات، سازگاری زنان خرداد با سایر ماه‌های تولد به شرح زیر است:

   فروردین: این دو علامت خلاق و پرشور می‌توانند شور و هیجان زیادی را به رابطه خود بیاورند. با این حال، هر دوی آنها می‌توانند لجباز و مستقل باشند، که ممکن است منجر به درگیری شود.

  اردیبهشت: ثبات و امنیت عاطفی که اردیبهشت به ارمغان می‌آورد، می‌تواند برای زن خردادی که به دنبال آرامش است، جذاب باشد. با این حال، ممکن است اردیبهشت را بیش از حد محافظه‌کار یا خسته‌کننده ببیند.

   خرداد: دو خردادی می‌توانند همراهانی عالی برای یکدیگر باشند و از علایق و مکالمات مشابه لذت ببرند. با این حال، ممکن است هر دوی آنها بیش از حد به دنبال استقلال باشند و در تعهد درازمدت مشکل داشته باشند.

   تیر: مهربانی و دلسوزی تیر می‌تواند زن خردادی را که به دنبال امنیت عاطفی است، جذب کند. با این حال، ممکن است تیر را بیش از حد احساساتی یا وابسته ببیند.

   مرداد: اعتماد به نفس و جذابیت مرداد می‌تواند زن خردادی را مجذوب خود کند. با این حال، ممکن است مرداد را بیش از حد مغرور یا خواهان توجه ببیند.

  شهریور: ذهن تحلیلی و منطقی شهریور می‌تواند زن خردادی را که به دنبال مکالمات عمیق است، تحت تاثیر قرار دهد. با این حال، ممکن است شهریور را بیش از حد انتقادگر یا سرد ببیند.

  مهر: خوش‌بینی و صبر مهر می‌تواند زن خردادی را که به دنبال آرامش است، آرام کند. با این حال، ممکن است مهر را بیش از حد انفعل یا بی‌تفاوت ببیند.

   آبان: عاطفه و شدت آبان می‌تواند زن خردادی را که به دنبال شور و هیجان است، مجذوب خود کند. با این حال، ممکن است آبان را بیش از حد مالکیت طلب یا حسود ببیند.

   آذر: استقلال و روحیه ماجراجویانه آذر می‌تواند زن خردادی را که به دنبال هیجان است، مجذوب خود کند. با این حال، ممکن است آذر را بیش از حد بی‌ثبات یا غیرقابل‌پیش‌بینی ببیند.

  دی: جاه‌طلبی و ثبات دی می‌تواند زن خردادی را که به دنبال امنیت است، تحت تاثیر قرار دهد. با این حال، ممکن است دی را بیش از حد کنترل‌گر یا جدی ببیند.

  بهمن: خلاقیت و شوخ طبعی بهمن می‌تواند زن خردادی را که به دنبال سرگرمی است، مجذوب خود کند. با این حال، ممکن است بهمن را بیش از حد غیرقابل اعتماد یا غیرمسئول ببیند.

   اسفند: حساسیت و دلسوزی اسفند می‌تواند زن خردادی را که به دنبال همدلی است، آرام کند. با این حال، ممکن است اسفند را بیش از حد رویاپرداز یا غیرعملی ببیند.

  مهم است که به یاد داشته باشید که اینها فقط تعمیمات کلی هستند و هیچ تضمینی برای سازگاری یا عدم سازگاری دو فرد بر اساس ماه تولدشان وجود ندارد.

  در نهایت، بهترین راه برای پیش‌بینی موفقیت یک رابطه، صرف نظر از ماه تولد، برقراری ارتباط صمیمی و صادقانه با شریک زندگی خود و درک نیازها و خواسته‌های یکدیگر است.

  تهیه کننده : توپ تاپ

  1 نظر

  1. نسترن ایرانینسترن ایرانیsays:

   لطفا طالع بینی آبان با سایر ماه ها رو هم بذارین :)

   • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

    درود ، بزودی به این مطلب هم خواهیم رسید ، دنبال کننده ی توپ تاپ در ایام پیش رو باشید